Title: Vývoj ošetřovatelské péče u salmonelových onemocnění
Other Titles: Development nurse care near disorder salmonellas
Authors: Kohoutová, Romana
Advisor: Virtová, Svatava
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9990
Keywords: infekční onemocnění;salmonela;hygiena;průjem;ošetřovatelská péče;dietní opatření
Keywords in different language: infectious diseases;salmonella;diarrhea;nursing care;diet
Abstract: Souhrn: Práce se zabývá srovnáním vývoje ošetřovatelské péče a léčby u salmonelových onemocnění od poloviny minulého století až do dnešní úrovně. Popisují se v ní infekční nemoci obecně a na základě historického vývoje se srovnává provoz na infekčním oddělení včetně povinností zdravotní sestry pracující na tomto oddělení. Hlavní část práce je věnována salmonelovému onemocnění a ošetřovatelským postupům při jeho léčbě od padesátých let minulého století do současného stavu ve státním zdravotnictví.
Abstract in different language: Summary: The bachelor thesis compares the development of nursing care and therapy of Salmonella infections from the last mid-century to the present. It describes infectious diseases in general and on the basis of historical development compares functioning of Infectious diseases department, including nurses working in this ward. The major part is devoted to Salmonella diseases and nursing practices in its treatment from the fifties of the last century to the present within the National Health Service
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
Kohoutova R. - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce446,8 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova R - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce93,31 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce456,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.