Title: Identita mladé generace Vietnamců v České republice
Other Titles: Identity of the Vietnamese youth in the Czech republic
Authors: Sál, Luboš
Advisor: Hirt, Tomáš
Referee: Bednárová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14266
Keywords: identita;Vietnamci;transnacionalismus;migrace;identifikace
Keywords in different language: identity;Vietnamese;transnationalism;migration;identification
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá sebeidentifikací mladé generace Vietnamců žijících v České republice. Na začátku práce je načrtnuta historie migrace z Vietnamu do Československa a později do České republiky. Dále jsou představeny koncepty, skrze které je nahlíženo na téma identity v celé práci. Další částí je empirický výzkum, ve kterém jsou potvrzeny či vyvráceny připravené hypotézy na základě citací 8 respondentů, které byly získány formou polo-strukturovaných rozhovorů.
Abstract in different language: The bachelor thesis Identity of the Vietnamese Youth in the Czech Republic presents a study about the self-identification of Vietnamese children brought up mostly in the Czech Republic. The first part is about the history of Vietnamese migration into Czechoslovakia and later into the Czech Republic. The second part is a theoretical text which describes the scientific scope, through which I analysed the topic. The next part is an empirical research, where I had proven or disproven the 5 research questions related to the thesis, using data from 8 young Vietnamese respondents living in the Czech Republic, that has been collected through semi-structured interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sal_Lubos_2013.pdfPlný text práce319,92 kBAdobe PDFView/Open
Sal_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Sal_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Sal_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce414,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.