Title: Regionální a etnické strany v německy mluvících zemích
Other Titles: Regional and ethnic parties in German-speaking countries
Authors: Chmelík, Tomáš
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15184
Keywords: regionální strana;etno-regionální strana;etnická strana;Německo;Rakousko;Švýcarsko
Keywords in different language: regional party;ethno-regional party;ethnic party;Germany;Austria;Switzerland
Abstract: Práce pojednává o problematice regionálních, etnických a etno-regionálních stran v regionu německy mluvících zemí - Německa, Rakouska a Švýcarska. Úvodní část textu se zabývá teoretickým základem výzkumu regionálních stran, který tvoří základ pro následnou empirickou část, kde jsou dle daných kritérií regionální strany v Německu, Rakousku a Švýcarsku komparovány ve třech programových rovinách - v autonomistické rovině, socioekonomické rovině a rovině evropské integrace. Zároveň jsou zkoumány případné institucionální překážky pro vznik stran tohoto typu v daných systémech.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of regional, ethnic and ethno-regional parties in the region of German-speaking contries - Germany, Austria and Switzerland. The introductory part of text deals with the theoretical basis of the research of regional parties which form the basis for subsequent empirical part where we compared the regional parties in Germany, Austria and Switzerland in three program dimensions - autonomist dimension, socio-economic dimension and the dimension of European integration. There are also examined potential institutional barriers to the formation and origin of this type of party in these systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Chmelik.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Chmelik_dp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce597,52 kBAdobe PDFView/Open
chmelik_opo_DP.docxPosudek oponenta práce44,73 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Chmelik.pdfPrůběh obhajoby práce267,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.