Název: Ideologické aspekty vzdělávání v socialistickém Československu
Další názvy: Ideological aspects of education in socialist Czechoslovakia
Autoři: Píšová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Naxera, Vladimír
Oponent: Piknerová, Linda
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15225
Klíčová slova: ideologie;komunismus;učebnice pro střední školy;vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: ideology;communism;high school textbooks;education
Abstrakt: Cílem diplomové práce je identifikace ideologických prvků v učebnicích pro střední školy využívaných v socialistickém Československu. Zkoumaný vzorek zahrnuje učebnice dějepisu, literatury, občanské nauky a branné výchovy vydané v 70. a 80. letech. Ideologické elementy jsou řazeny do čtyř kategorií - vazba na SSSR, uspořádání společnosti a jeho historické kořeny, socialistický člověk a obraz světa.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to find ideological elements in high school textbooks which were used in the Czechoslovak Socialist Republic. We choose history, literature, social science and civil defense education textbooks from 1970s and 1980s. The elements are divided into four categories - the relationship with the USSR, the organization of society and its historical roots, a socialist man and an image of the world.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomovaprace.pdfPlný text práce818,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pisova_VED_DP.pdfPosudek vedoucího práce85,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pisova_OPO_ZSV_GEO.doc.docxPosudek oponenta práce44,18 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pisova.pdfPrůběh obhajoby práce275,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15225

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.