Title: Ideologické aspekty vzdělávání v socialistickém Československu
Other Titles: Ideological aspects of education in socialist Czechoslovakia
Authors: Píšová, Eva
Advisor: Naxera, Vladimír
Referee: Piknerová, Linda
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15225
Keywords: ideologie;komunismus;učebnice pro střední školy;vzdělávání
Keywords in different language: ideology;communism;high school textbooks;education
Abstract: Cílem diplomové práce je identifikace ideologických prvků v učebnicích pro střední školy využívaných v socialistickém Československu. Zkoumaný vzorek zahrnuje učebnice dějepisu, literatury, občanské nauky a branné výchovy vydané v 70. a 80. letech. Ideologické elementy jsou řazeny do čtyř kategorií - vazba na SSSR, uspořádání společnosti a jeho historické kořeny, socialistický člověk a obraz světa.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to find ideological elements in high school textbooks which were used in the Czechoslovak Socialist Republic. We choose history, literature, social science and civil defense education textbooks from 1970s and 1980s. The elements are divided into four categories - the relationship with the USSR, the organization of society and its historical roots, a socialist man and an image of the world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomovaprace.pdfPlný text práce818,65 kBAdobe PDFView/Open
Pisova_VED_DP.pdfPosudek vedoucího práce85,55 kBAdobe PDFView/Open
Pisova_OPO_ZSV_GEO.doc.docxPosudek oponenta práce44,18 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pisova.pdfPrůběh obhajoby práce275,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.