Název: Automatic prosodic phrase annotation in a corpus for speech synthesis
Další názvy: Automatická anotace prozodických frází v korpusu pro řečovou syntézu
Autoři: Romportl, Jan
Citace zdrojového dokumentu: ROMPORTL, Jan. Automatic prosodic phrase annotation in a corpus for speech synthesis. In: Proceeding of conference Speech prosody 2010, 11th-14th May 2010, Chicago, USA. Chicago: University of Illionois, 2010, p. [1-4].
Datum vydání: 2010
Nakladatel: University of Illionois
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/JanRomportl_2010_AutomaticProsodic
http://hdl.handle.net/11025/17170
Klíčová slova: řečová syntéza;prozodie;prozodické fráze;klasifikace;neuronové sítě;výběr jednotky;korpus
Klíčová slova v dalším jazyce: speech synthesis;prosody;prosodic phrase;classification;neural networks;unit selection;corpus
Abstrakt: Za účelem zvýšení přirozenosti řeči syntetizované systémem TTS s výběrem jednotek je nutné anotovat hranice prozodických frází v celém zdrojovém řečovém korpusu, což je při manuální anotaci extrémně obtížné. Proto je užitečné v této úloze využít strojový klasifikátor. Tento článek řeší výběr vhodných klasifikačních příznaků na příkladu českého korpusu pro systém TTS, dále uvádí výsledky experimentů s lineárním a kvadratickým klasifikátorem a neuronovými sítěmi, a na závěr porovnává výsledky strojové anotace s lidskými anotátory.
Abstrakt v dalším jazyce: In order to improve speech naturalness of a unit selection TTS system it is necessary to annotate prosodic phrase boundaries in the whole source corpus, which is extremely difficult to achieve manually. It is thus usefull to employ a machine classifier. This paper discusses suitable feature selection for such classification of a Czech TTS corpus, presents results of experiments with linear and quadratic classifiers and artificial neural networks, and compares them with human annotators.
Práva: © Jan Romportl
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (MMI)
Články / Articles (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JanRomportl_2010_AutomaticProsodic.pdfPlný text76,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17170

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.