Název: Využití FV systému pro RD v současných legislativních podmínkách, kdy nelze vyrobenou energii prodávat do distribuční sítě
Další názvy: FV systems utilization for the family house in current legislative conditions when the produced power can not be sold to distribution system
Autoři: Furik, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18830
Klíčová slova: solární systémy;ostrovní systém;fotovoltaický panel;akumulátor;střídač;hybridní systémy;autonomní systémy;fotovoltaický článek
Klíčová slova v dalším jazyce: solar systems;island systems;photovoltaic panels;batteries;inverter;hybrid systems;autonomous systems;photovoltaic cell
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na využití FV systému pro RD v současných legislativních podmínkách, kdy nelze vyrobenou energii prodávat do distribuční sítě. Je rozdělena do několika tematických částí. V první části se zabývám současnými podmínky pro oblast výroby elektřiny ve fotovoltaických systémech. V druhé části se věnuji různým typům fotovoltaických systémů pro rodinný dům. Ve třetí části navrhuji fotovoltaický systém pro rodinný dům v konfiguraci pro ostrovní režim a v konfiguraci pro připojení do distribuční sítě. V závěru této práce popisuji technické, ekonomické a ekologické zhodnocení těchto dvou rozdílných konfigurací.
Abstrakt v dalším jazyce: This study is focused on the use of PVP system for RD in the current legislative conditions, which cannot be produced energy sold to the grid. It is divided into several parts. The first part deals with the current conditions for electricity production in photovoltaic systems. The second part deals with different types of photovoltaic systems for a family home. In the third part, I propose a photovoltaic system for a house in island mode configuration and configuration for connection to the grid. In conclusion, this study describes the technical, economic and environmental evaluation of these two different configurations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Furik Daniel.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-062882_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-062882_oponent.pdfPosudek oponenta práce420,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-062882_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18830

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.