Title: Využití FV systému pro RD v současných legislativních podmínkách, kdy nelze vyrobenou energii prodávat do distribuční sítě
Other Titles: FV systems utilization for the family house in current legislative conditions when the produced power can not be sold to distribution system
Authors: Furik, Daniel
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Bělík, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18830
Keywords: solární systémy;ostrovní systém;fotovoltaický panel;akumulátor;střídač;hybridní systémy;autonomní systémy;fotovoltaický článek
Keywords in different language: solar systems;island systems;photovoltaic panels;batteries;inverter;hybrid systems;autonomous systems;photovoltaic cell
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na využití FV systému pro RD v současných legislativních podmínkách, kdy nelze vyrobenou energii prodávat do distribuční sítě. Je rozdělena do několika tematických částí. V první části se zabývám současnými podmínky pro oblast výroby elektřiny ve fotovoltaických systémech. V druhé části se věnuji různým typům fotovoltaických systémů pro rodinný dům. Ve třetí části navrhuji fotovoltaický systém pro rodinný dům v konfiguraci pro ostrovní režim a v konfiguraci pro připojení do distribuční sítě. V závěru této práce popisuji technické, ekonomické a ekologické zhodnocení těchto dvou rozdílných konfigurací.
Abstract in different language: This study is focused on the use of PVP system for RD in the current legislative conditions, which cannot be produced energy sold to the grid. It is divided into several parts. The first part deals with the current conditions for electricity production in photovoltaic systems. The second part deals with different types of photovoltaic systems for a family home. In the third part, I propose a photovoltaic system for a house in island mode configuration and configuration for connection to the grid. In conclusion, this study describes the technical, economic and environmental evaluation of these two different configurations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Furik Daniel.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062882_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062882_oponent.pdfPosudek oponenta práce420,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062882_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.