Title: Automatice normování implikovaných činností
Other Titles: Automatization of the standardization impled operation
Authors: Novák, Petr
Advisor: Vyšata, Jiří
Referee: Duchek, Vladimír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20398
Keywords: expertní systémy;normování času;normativy;algoritmus;implikace;automatizace
Keywords in different language: expert systems;standardization of time;formulas;algorithms;implication;automation
Abstract: Diplomová práce se věnuje problémům spojeným s normováním časů, zvláště pak problému tykajících se opomíjením činností během normování. Práce je řešena jako návrh základních principů pro vytvoření expertního systému, který tyto problémy bude řešit a je doplněna o základní algoritmy, které slouží k rozšíření možností automatizované tvorby normy času.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the problem of time standardization, especially problems related to neglect operation during standardization. The thesis is approached as a draft basic principles for the creation of an expert system that will solve these problems and is complemented by underlying algorithms that are used for extension of the possibilities of automatization creation of time standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petr_Novak.pdfPlný text práce5,98 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni DP - Novak.PDFPosudek vedoucího práce606,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Oponentni posudek DP - Novak Petr.PDFPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby -Novak Petr.PDFPrůběh obhajoby práce476,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20398

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.