Title: Středověká arabsko-islámská medicína: dějiny interpretací
Other Titles: Medieval Arabic-Islamic Medicine: History of Interpretations
Authors: Ramadan, Ivan
Referee: Otisk, Marek
Černý, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20680
Keywords: islám;medicína;středověk;internalismus;externalismus;anachronní přístup;diachronní přístup;historiografie
Keywords in different language: islam;medicine;middle ages;internalism;externalism;anachronic approach;diachronic approach;historiography
Abstract: Tato disertační práce nazvaná Středověká arabsko-islámská medicína: dějiny interpretací se zabývá dějinami historiografie arabsko-islámské středověké medicíny od roku 1890 do roku 2010, přičemž toto časové rozmezí je rozděleno na čtyři etapy po třiceti letech. Dějiny historiografie středověké arabsko-islámské medicíny v uvedeném období budu zkoumat jednak v pracích evropských a amerických autorů, jednak v dílech arabsko-islámských historiografů, a to z hlediska diferencovaných přístupů k interpretaci historie vědy. Cílem práce je vysvětlení příčin různých přístupů k interpretaci dějin arabsko-islámské středověké medicíny s přihlédnutím k dobovému sociokulturnímu kontextu, v jehož rámci autoři zkoumaných prací bádali. Práce staví na hypotéze o závislosti interpretace dějin středověké arabsko-islámské medicíny na dobových sociálních, politických, ekonomických a kulturních poměrech, ve kterých se nachází interpret.
Abstract in different language: The dissertation entitled Medieval Arabic-Islamic Medicine: History of Interpretations is concerned with the history of historiography of medieval Arabic-Islamic medicine between 1890 and 2010. This time period has been divided into four parts, each of them spanning 30 years. The history of historiography of the selected period is examined through the analysis of works written by both European/American authors and Arabic-Islamic historiographers. Attention is paid to different approaches to interpreting the history of science, the main ones being internalistic, externalistic, anachronic and diachronic. The dissertation aims at elucidating the reasons standing behind the use of various approaches to interpreting the history of medieval Arabic-Islamic medicine, taking into account the contemporary socio-cultural context, in the framework of which the respective authors lived and worked. The dissertation is based on the assumption that there is a dependence of how the history of medieval Arabic-Islamic science is interpreted on the contemporary social, political, economic and cultural conditions under which the historiographers wrote their works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace-Ramadan.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ramadan-Cerny.pdfPosudek vedoucího práce155,44 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Ramadan-Otisk.pdfPosudek oponenta práce97,72 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ramadan-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce11,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.