Title: Návrh a implementace nového uživatelského rozhraní pro hru Space Traffic
Other Titles: Design and implementation of graphical user interface for the game Space Traffic
Authors: Kotalík, Jan
Advisor: Vaněček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Rohlík Ondřej, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23668
Keywords: user experience;ui design;svg;uživatelské rozhraní;space traffic;webová aplikace;webové rozhraní;webová grafika;animace;počítačová hra
Keywords in different language: user experience;ui design;svg;user interface;space traffic;web application;webdesign;animations
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní ke hře Space Traffic. Jejím cílem je vytvořit uživatelské prostředí hry, které by umožnilo ji hrát. Tato práce obsahuje podrobnou analýzu stavu uživatelského rozhraní hry před započetím této práce. Dále jsou zde popsány technologie, jejichž použití bylo zvažováno. Práce obsahuje rovněž konečnou volbu mezi těmito technologiemi spolu s důvody, proč byla některé dána přednost před jinou či z jakého důvodu byla použita. Je zde také popsán způsob implementace navrženého rozhraní a popis implementace podpůrných nástrojů, které byly vytvořeny za účelem zefektivnění budoucí implementace uživatelských rozhraní pro hru Space Traffic.
Abstract in different language: This thesis deals with design and implementation of user interface for the game Space Traffic. The objective of this thesis is to create user interface of the game, which makes the game playable. This thesis also contains detailed analysis of user interface of the game in state before this thesis started and it's possible improvements. There are also described technologies considered to use. This thesis contains final choice between these technologies along with reasons why it was used. This thesis describes the way of implementation of designed user interface and the way of implementation of support tools, which were created for improving effectiveness of future implementation of Space Traffic user interface.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kotalik_Jan_2016.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
A13N0111Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce817,51 kBAdobe PDFView/Open
A13N0111Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
A13N0111Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce246,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.