Title: Vizuální a audiovizuální komunikace v televizní reklamě zaměřené na dětského diváka
Other Titles: Visual and audiovisual communication in TV commercials aimed on nonadult spectators
Authors: Čechová, Aneta
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Zikmundová Vladimíra, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24320
Keywords: reklama;děti;televizní spot;reklamní prostředky;dětské vnímání reklam;vliv reklam
Keywords in different language: advertisement;children;commercials spot;commercials techniques;children perception of advertisements;impact of advertisement
Abstract: Bakalářská práce na téma Vizuální a audiovizuální komunikace v televizní reklamě zaměřené na dětského diváka analyzuje problematiku reklamního vlivu cíleného na skupinu dětí. S ohledem na omezený rozsah se práce zaměřuje pouze na kategorii dětí školního věku. První kapitola obsahuje stručný historický přehled a popis základních pojmů v oboru reklamní propagace - vymezuje typologii, funkce reklamy a její právní regulaci. Druhá kapitola je věnována reklamním prostředkům, kde popisuje úspěšnou reklamu, analýzy a jejich možné zpracování. Dětské vnímání reklam, následné vlivy a český výzkum je představen v kapitole třetí. V poslední části práce (kap. 4 a 5) je analyzováno šest reklamních spotů, které jsou následně porovnány.
Abstract in different language: The barchelor thesis Visual and audiovisual communication in TV commercials aimed on nonadult spectators analyses the issue of advertising impact on children. Regard to restricted extent of the thesis, it is focused only on the category of schoolchildren. The first chapter contains a brief historical overview and a description of fundamental terms in the field of advertising it defines typology, function of advertisement and its legal regulation. The second chapter deals with advertising techniques and it describes successful advertisement, its analysis and potential types of arrangement. The children perception of advertisements, subsequent influence and Czech research are introduced in the third chapter. The last part of the thesis (4th and 5th chapters) analyses six commercial spots that are afterwards compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cechova_Aneta_.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Cechova Aneta_vedouci_ Masek_2016.pdfPosudek vedoucího práce961,99 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Cechova Aneta_oponent_Zikmundova_2016.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Cechova Aneta_2016.pdfPrůběh obhajoby práce414,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.