Title: Historické klášterní knihovny v českých zemích: knihovna kláštera v Kladrubech
Other Titles: Historical monastic libraries in Czech Lands: The library of Benedictine Kladruby monastery
Authors: Ambrosová, Martina
Advisor: Hečková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Svatková Dagmar, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24688
Keywords: knihovny;historické knihovny;klášterní knihovny;benediktini;klášter kladruby u stříbra;knihovny benediktinů;windischgrätz;knihovna rodu windischgrätzů;historie klášterních knihoven
Keywords in different language: libraries;historical libraries;monastery libraries;benedictine;monastery of kladruby u stribra;libraries of benedictine;windischgrätz;library of windischgrätz;history of monastery library
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o situaci bývalých klášterních knihoven, speciálně o historii knihovny v benediktinského kláštera v Kladrubech u Stříbra. Mapuje obecnou historii kladrubského kláštera spolu s jeho archeologickými výzkumy a využití kláštera v současnosti. Dále se zabývá historií vzniku knihy a dějinami klášterních knihoven. Především jsou zde uvedeny poznatky o původní klášterní benediktinské knihovně zrušené za josefínských reforem spolu a knihovně rodu Windischgrätzů, která nastoupila na její místo a dochovala se do dnešní doby. Své místo zde mají také informace o životě zdejších benediktinských mnichů a jejich řádu.
Abstract in different language: This thesis is about the situation of former monastery libraries, especially about the history of the library in the benedictine monastery Kladruby near Stribro. In the beginning of thesis is generally described the history of the monastery in Kladruby with archeologic research and current use of monastery Kladruby. The next part of the thesis is about the history of formation book and about the history of monastery libraries. Primarily, there are described findings of the original monastery library which has been decommission during the josefin´s reforms together with the library of the family Windischgrätz which replaced the former library Kladruby. The library of family Windischgrätz is preserved and everyone can visit it. At this library has the own place also information about the life of former benedictine monks and his orders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Historicke klasterni knihovny.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
ambrosova_heckova.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
ambrosova_svatkova.pdfPosudek oponenta práce202,34 kBAdobe PDFView/Open
Ambrosova_M.pdfPrůběh obhajoby práce1,16 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.