Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPolák Michal, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorBabická, Jiřina
dc.contributor.refereeMurgaš Jaromír, PhDr. CSc.
dc.date.accepted2016-9-6
dc.date.accessioned2017-02-21T09:53:38Z-
dc.date.available2016-5-31
dc.date.available2017-02-21T09:53:38Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-8-12
dc.identifier70240
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/24720
dc.description.abstractKognitivněvědní terminologie disponuje velkým množstvím pojmů vědomí, v němž panují značné nejasnosti. Analyzuji výběr těchto konceptů a jeho významových variet za účelem odhalení konkrétních nepřesností, zejména synonymních a homonymních výrazů. Dále se zaměřuji na možné struktury vědomí, které jsou užitými koncepty reflektovány. V závěru svou analýzu hodnotím a diskutuji o možných řešeních této situace v pojmosloví.cs
dc.format67 s. (126000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpojmoslovícs
dc.subjectterminologiecs
dc.subjectvědomícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectuvědoměnícs
dc.subjectneurální korelátycs
dc.subjectpojmy vědomícs
dc.subjectstupně vědomícs
dc.subjectfenomenalitacs
dc.titleVědomí a jeho neuronální korelátycs
dc.title.alternativeConsciousness and its neural correlatesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedTerminology of cognitive science contains wide range of concepts of consciousness. Using these concepts is often ambiguous, thus I analyze certain selection of the concepts of consciousness in order to reveal specific inaccuracies (especially homonymous and synonymous terms). Also I focus on probable structures of consciousness that follow from from the given concepts. At the end, I appraise the conceptual analysis, and discuss on possible solutions of the problematic situation in cognitive terminology.en
dc.subject.translatedterminologyen
dc.subject.translatedconsciousnessen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedawarenessen
dc.subject.translatedneural correlatesen
dc.subject.translatedconcepts of consciousnessen
dc.subject.translateddegrees of consciousnessen
dc.subject.translatedphenomenalityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babicka_Jirina_diplomova_prace.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
babicka_polak.pdfPosudek vedoucího práce649,14 kBAdobe PDFView/Open
babicka_murgas.pdfPosudek oponenta práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Babicka Jirina.pdfPrůběh obhajoby práce62,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.