Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKobylak Skyland Václav, Bc.
dc.contributor.authorBalcarová, Kateřina
dc.contributor.refereeMišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-5-29
dc.date.accessioned2018-01-15T15:00:14Z-
dc.date.available2016-4-25
dc.date.available2018-01-15T15:00:14Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-27
dc.identifier70048
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26725
dc.description.abstractMoje bakalářská práce je zaměřena na literární hnutí Beat Generation, které vzniklo ve Spojených státech po druhé světové válce v reakci na tehdejší společenské klima. Cílem této práce je analyzovat Beat Generation a její hlavní představitele se zaměřením na jejich vliv na společnost a kulturu v USA a porovnat ho s jejich vlivem na underground a Beatnické hnutí v bývalém Československu. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části je popis společenské a politické situace v 50. letech ve Spojených státech, základní charakteristika hnutí Beat Generation, vysvětlení slova "Beat" v tomto kontextu, představení nejdůležitějších autorů a nakonec souhrn oblastí jejich vlivu. Praktickou část tvoří analýza rozhovoru s novinářem, překladatelem a expertem na Beat Generation Josefem Rauvolfem. Cílem rozhovoru bylo srovnat jeho profesní a osobní názory na toto téma s odbornou literaturou a ostatními zdroji, se kterými jsem pracovala. Touto prací jsem chtěla poukázat na to, že beatnici ovlivnili skutečně širokou škálu oblastí a jejich odkaz je patrný i dnes.cs
dc.format51 s. (63 339 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70048-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectamerická literaturacs
dc.subjectbeat generationcs
dc.subjectbeatnicics
dc.subjectbeatcs
dc.subjectbeatnické ženycs
dc.subjectjack kerouaccs
dc.subjectallen ginsbergcs
dc.subjectwilliam burroughscs
dc.subjecthippiescs
dc.subjectnová levicecs
dc.subjectrocková muzikacs
dc.subjectpráva homosexuálůcs
dc.subjectfeminismuscs
dc.subjectundergroundcs
dc.subjectváclav hraběcs
dc.titleAn Analysis of the Beat Generation And Its Representativescs
dc.title.alternativeAn Analysis of the Beat Generation And Its Representativesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy bachelor's thesis is aimed at the literary movement called the Beat Generation which emerged after the Second World War in the USA in reaction to social situation at that time. The aim of this thesis is to analyze the Beat Generation and its representatives focusing on their impact on society and culture in the USA and compare it with their influence on the underground and the Beat movement in former Czechoslovakia. My thesis is divided into two sections - theoretical and practical. At the beginning of the theoretical section there is a description of the 1950s in the USA, basic characteristics of the Beat Generation, explanation of the word "Beat" in this context, introduction of its main representatives and finally a summary of their spheres of influence. In the practical section there is an analysis of an interview with Josef Rauvolf who is journalist, translator and expert on the Beat Generation. The aim of the interview was to compare his professional and personal viewpoint concerning this issue with the technical literature and other resources. With this thesis I wanted to point out that the spheres of influence of the Beat Generation were considerably broad and their legacy is noticeable until these days in many fields.en
dc.subject.translatedamerican literatureen
dc.subject.translatedbeat generationen
dc.subject.translatedbeatniksen
dc.subject.translatedbeaten
dc.subject.translatedbeat womenen
dc.subject.translatedjack kerouacen
dc.subject.translatedallen ginsbergen
dc.subject.translatedwilliam burroughsen
dc.subject.translatedhippiesen
dc.subject.translatedthe new leften
dc.subject.translatedrock musicen
dc.subject.translatedrights of homosexualsen
dc.subject.translatedfeminismen
dc.subject.translatedudergrounden
dc.subject.translatedváclav hraběen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balcarova BP.pdfPlný text práce262,19 kBAdobe PDFView/Open
Balcarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce492,36 kBAdobe PDFView/Open
Balcarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce571,74 kBAdobe PDFView/Open
Balcarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce235,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.