Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBudil, Ivo
dc.contributor.authorČechová, Petra
dc.contributor.refereeTošner, Michal
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:51:18Z
dc.date.available2011-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:51:18Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-25
dc.identifier45858
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2909
dc.description.abstractPráce se zabývá funkcionalismem v antropologii, zejména jeho vývojem a vlivem na soudobé antropologické myšlení. Prostřednictvím analýzy děl jeho hlavních představitelů se práce snaží zmapovat vznik, základní principy a premisy představitelů funkcionalismu v širším historickém a intelektuálním kontextu. Pozornost je věnována i funkcionalismu v sociologii a kritikám, které jsou s oběma těmito perspektivami spojené.cs
dc.format61 s. (82 223 znaků), 6 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfunkcionalismuscs
dc.subjectstrukturální funkcionalismuscs
dc.subjectBronislaw K. Malinowskics
dc.subjectA. R. Radcliffe-Browncs
dc.subjectsociální antropologiecs
dc.subjectfunkcecs
dc.subjectinstitucecs
dc.subjectpotřebacs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectsociální strukturacs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectsociologiecs
dc.titleFunkcionalismus a jeho přínos moderní antropologiics
dc.title.alternativeFunctionalism and its contribution to modern anthropologyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the functionalism in anthropology, especially with its development and influence on contemporary anthropological thinking. By analyzing work of his main representatives the thesis demonstrates emergence, basic principles and premises of representatives of functionalism in the broader historical and intellectual context. The attention is also paid on the functionalism in sociology and critiques which are connected with these both perspectives.en
dc.subject.translatedfunctionalismen
dc.subject.translatedstructural functionalismen
dc.subject.translatedBronislaw K. Malinowskien
dc.subject.translatedA. R. Radcliffe-Brownen
dc.subject.translatedsocial anthropologyen
dc.subject.translatedfunctionen
dc.subject.translatedinstitutionen
dc.subject.translatedneeden
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedsocial structureen
dc.subject.translatedsocietyen
dc.subject.translatedsociologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Petra Cechova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Petra_Cechova.pdfPosudek vedoucího práce126,28 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Petra_Cechova.pdfPosudek oponenta práce126,28 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Petra_Cechova.pdfPrůběh obhajoby práce126,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.