Title: Waffen SS: Vojenská elita Třetí říše?
Other Titles: Waffen SS: Military elite of the Third Reich?
Authors: Oktábec, Petr
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2976
Keywords: SS;Waffen-SS;bitvy;divize;osobnost
Keywords in different language: SS;Waffen-SS;battles;divisions;figure
Abstract: Bakalářská práce nazvaná Waffen-SS: Elita třetí říše? je zaměřena na vznik a vývoj SS a jejich přerod v ozbrojenou sílu Waffen SS. Důraz je kladen na využití této vojenské síly během II. světové války, významné divize, známé bojovníky, masakry a úloze těchto jednotek při tzv. konečném řešení.
Abstract in different language: Bachelor work called Waffen-SS: Military elite of the Third Reich? focuses on the emergence and development of the SS and the transformation of the Waffen SS in the armed force. Emphasis is placed on the use of this military force during the World War II, major divisions, known fighters, massacres and the role of the Waffen SS units in the final solution of the jewish question.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace OKTABEC.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Oktabec_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Oktabec_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Oktabec_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce412,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.