Ročník 2008

Kolekce


Recent Submissions

Prosr, Pavel , Brandt, M.
Diagnostika olejem plněných transformátorů

Marton, K. , Tomčo, Ladislav , Kopčanský, Peter , Timko, Milan , Koneracká, Martina
The prebreakdown state of magnetic fluids at influence of electrical and magnetic field

The development of electric breakdown in magnetic fluids (MFs) has been analyzed. MFs have been consisted of magnetic particles (Fe3O4) of nanometric size, coated with oleic acid as a surfactant, dispersed in transformer oil. The electro-physical processes, which appear at action of the...

Blecha, Tomáš
Určení koncentrace plynů a par z rezonančních charakteristik interdigitálního systému

Latina, Petr
Zpracování naměřených diagnostických veličin neuronovými sítěmi a jejich využití v diagnostice elektrických strojů

Tomčíková, Iveta
Riešenie magnetického poľa elastomagnetického snímača tlakovej sily