Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka, Josef
dc.contributor.authorRomportl, Jan
dc.contributor.refereeRadová, Vlasta
dc.date.accepted2012-09-04
dc.date.accessioned2013-06-19T06:54:26Z-
dc.date.available2010-04-10cs
dc.date.available2013-06-19T06:54:26Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier39986
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3475
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je formulovat roli kybernetiky v rámci současné vědy, a to na základě historického kontextu vzniku a vývoje kybernetiky. Historický kontext je zde analyzován skrze popis americké kybernetiky a "proto-kybernetiky", počínaje vznikem Fordova Rangekeeperu v roce 1916 až po zformování Wienerovy kybernetiky ve čtyřicátých letech a její pokračování v letech padesátých. Práce diskutuje rozličné aspekty kybernetiky včetně její transdisciplinarity a vzniku specifického metaforického jazyka, tzv. cyberspeaku. Jelikož opodstatněnost kybernetiky pro dnešní vědu může být v lecčems zpochybňována, práce se věnuje i tomuto tématu, přičemž nabízí vlastní definici kybernetiky a končí závěrem o zásadní důležitosti dalšího rozvoje kybernetiky pro budoucí vědu.cs
dc.format48 s. (123 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkybernetikacs
dc.subjectumělá inteligencecs
dc.subjecthistorie vědycs
dc.subjectfilosofie vědycs
dc.titleHistorie kybernetiky a umělé inteligence v kontextu filosofie vědycs
dc.title.alternativeHistory of Cybernetics and Artificial Intelligence in the Context of Philosophy of Scienceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goal of this Master's Thesis is to formulate the role of cybernetics within contemporary science on the basis of historical context of its origins and development. This historical context is analysed through exploration of American cybernetics and "proto-cybernetics", starting in 1916 by Ford's Rangekeeper and mapping the period until the formation of the Wiener's cybernetics in the 1940's and its follow-up in the 1950's. Various aspects of cybernetics are discussed, including the issues of its transdisciplinarity and formation of a specific metaphorical language - cyberspeak. The importance of cybernetics for contemporary science could possibly be questioned, and so the goal of this thesis is also to clarify this issue. It offers a new definition of cybernetics and concludes with the statement that cybernetics is still essential for the future development of science.en
dc.subject.translatedcyberneticsen
dc.subject.translatedartificial intelligenceen
dc.subject.translatedhistory of scienceen
dc.subject.translatedphilosophy of scienceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_TFK_romportl.pdfPlný text práce471,19 kBAdobe PDFView/Open
Romportl Jan_Psutka Josef.docPosudek vedoucího práce64,5 kBMicrosoft WordView/Open
Romportl Jan_Radova Vlasta.pdfPosudek oponenta práce42,24 kBAdobe PDFView/Open
Ramportl_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce398,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.