Title: Historie kybernetiky a umělé inteligence v kontextu filosofie vědy
Other Titles: History of Cybernetics and Artificial Intelligence in the Context of Philosophy of Science
Authors: Romportl, Jan
Advisor: Psutka, Josef
Referee: Radová, Vlasta
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3475
Keywords: kybernetika;umělá inteligence;historie vědy;filosofie vědy
Keywords in different language: cybernetics;artificial intelligence;history of science;philosophy of science
Abstract: Cílem této diplomové práce je formulovat roli kybernetiky v rámci současné vědy, a to na základě historického kontextu vzniku a vývoje kybernetiky. Historický kontext je zde analyzován skrze popis americké kybernetiky a "proto-kybernetiky", počínaje vznikem Fordova Rangekeeperu v roce 1916 až po zformování Wienerovy kybernetiky ve čtyřicátých letech a její pokračování v letech padesátých. Práce diskutuje rozličné aspekty kybernetiky včetně její transdisciplinarity a vzniku specifického metaforického jazyka, tzv. cyberspeaku. Jelikož opodstatněnost kybernetiky pro dnešní vědu může být v lecčems zpochybňována, práce se věnuje i tomuto tématu, přičemž nabízí vlastní definici kybernetiky a končí závěrem o zásadní důležitosti dalšího rozvoje kybernetiky pro budoucí vědu.
Abstract in different language: The goal of this Master's Thesis is to formulate the role of cybernetics within contemporary science on the basis of historical context of its origins and development. This historical context is analysed through exploration of American cybernetics and "proto-cybernetics", starting in 1916 by Ford's Rangekeeper and mapping the period until the formation of the Wiener's cybernetics in the 1940's and its follow-up in the 1950's. Various aspects of cybernetics are discussed, including the issues of its transdisciplinarity and formation of a specific metaphorical language - cyberspeak. The importance of cybernetics for contemporary science could possibly be questioned, and so the goal of this thesis is also to clarify this issue. It offers a new definition of cybernetics and concludes with the statement that cybernetics is still essential for the future development of science.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_TFK_romportl.pdfPlný text práce471,19 kBAdobe PDFView/Open
Romportl Jan_Psutka Josef.docPosudek vedoucího práce64,5 kBMicrosoft WordView/Open
Romportl Jan_Radova Vlasta.pdfPosudek oponenta práce42,24 kBAdobe PDFView/Open
Ramportl_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce398,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.