Title: Změna controllingových metod po fúzi organizace
Other Titles: The Change of Controlling's Methods after Completing Organization's Acquisition
Authors: Krasijová, Anna
Advisor: Vacík Emil, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40389
Keywords: energetika;fúze;controlling;finanční analýza;strategické cíle
Keywords in different language: energy industry;merger;controlling;financial analysis;strategic objectives
Abstract: Cílem diplomové práce je analyzovat stávající controllingové metody ve vybrané společnosti, identifikovat změny, ke kterým došlo v průběhu fúze a navrhnout controllingové postupy pro efektivnější řízení výkonnosti. První část práce se zabývá problematikou energetického průmyslu v České republice a seznamuje čtenáře s vybranou společností. Další část řeší obsáhlou oblast controllingového řízení. Následně jsou provedeny analýzy, na jejichž základě je sestaven strategický finanční plán společnosti a z něj vyvozené klíčové indikátory výkonnosti. Závěr práce stanovuje controllingové postupy pro efektivní řízení a obecná doporučení společnosti.
Abstract in different language: The aim of the master's thesis is to analyze the current controlling methods in the selected company, identify changes that happened during the merger and propose controlling procedures for more effective performance management. The first part of the thesis deals with issues of the energy industry in the Czech Republic and describes the selected company to readers. The next part deals with comprehensive domain of controlling management. Subsequently, analyzes are performed, on the basis of which the strategic financial plan of the company is assembled and from it are concluded the key performance indicators. The conclusion of the master's thesis determines controlling procedures for effective management and objective recommendations of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Krasijova.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
DP_Krasijova_VP.pdfPosudek vedoucího práce250,77 kBAdobe PDFView/Open
DP_Krasijova_OP.pdfPosudek oponenta práce244,61 kBAdobe PDFView/Open
DP_Krasijova.pdfPrůběh obhajoby práce119,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.