Název: Metodika skenování a zpracování bodových mračen pro vývoj pěnových dílů v automobilovém průmyslu
Další názvy: Methodology of scanning and processing of point cloud for development of foam components in automotive
Autoři: Gregor, Michal
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41492
Klíčová slova: virtuální realita;bodové mračno;3d skener
Klíčová slova v dalším jazyce: virtual reality;point cloud;3d scanner
Abstrakt: Následující práce s názvem "Metodika skenování a zpracování bodových mračen pro vývoj pěnových dílů v automobilovém průmyslu" spadá do oblasti průmyslového inženýrství a virtuální reality. Tento problém je velice aktuální, neboť řeší zefektivňování procesů ve vývojové fázi výrobku z automobilového průmyslu. Práce popisuje procesy plánování, ověřování a nastavování výrobních tolerancí automobilových dílů. Cílem této práce je položit základ pro další řešení vybrané problematiky v dizertační práci na základě navržené metodiky. Nástin budoucího řešení je uveden v závěru této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis titled "Methodology of scanning and processing of point cloud for development of foam components in automotive" belongs into the area of industrial engineering and virtual reality. This topic is very actual, because it deals with effectivity of processes during development phase of components in automotive. It describes the process of planning, checking and setting of production targets of car components. The goal of this thesis is to lay the foundations for future work based on proposed methodology. Proposal of future solutions is given at the end of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_MG_final.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek skolitele Gregor.pdfPosudek vedoucího práce748,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudky Gregor.pdfPosudek oponenta práce4,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
zapis Gregor.pdfPrůběh obhajoby práce568,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41492

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.