Title: Metodika skenování a zpracování bodových mračen pro vývoj pěnových dílů v automobilovém průmyslu
Other Titles: Methodology of scanning and processing of point cloud for development of foam components in automotive
Authors: Gregor, Michal
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41492
Keywords: virtuální realita;bodové mračno;3d skener
Keywords in different language: virtual reality;point cloud;3d scanner
Abstract: Následující práce s názvem "Metodika skenování a zpracování bodových mračen pro vývoj pěnových dílů v automobilovém průmyslu" spadá do oblasti průmyslového inženýrství a virtuální reality. Tento problém je velice aktuální, neboť řeší zefektivňování procesů ve vývojové fázi výrobku z automobilového průmyslu. Práce popisuje procesy plánování, ověřování a nastavování výrobních tolerancí automobilových dílů. Cílem této práce je položit základ pro další řešení vybrané problematiky v dizertační práci na základě navržené metodiky. Nástin budoucího řešení je uveden v závěru této práce.
Abstract in different language: This thesis titled "Methodology of scanning and processing of point cloud for development of foam components in automotive" belongs into the area of industrial engineering and virtual reality. This topic is very actual, because it deals with effectivity of processes during development phase of components in automotive. It describes the process of planning, checking and setting of production targets of car components. The goal of this thesis is to lay the foundations for future work based on proposed methodology. Proposal of future solutions is given at the end of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_MG_final.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Gregor.pdfPosudek vedoucího práce748,11 kBAdobe PDFView/Open
posudky Gregor.pdfPosudek oponenta práce4,25 MBAdobe PDFView/Open
zapis Gregor.pdfPrůběh obhajoby práce568,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.