Číslo 1 (2020) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 9 z 9
Vavera, František
Národní konference na téma "Právo v kyberprostoru"

Krtková, Petra
Peter Brezina, Antonín Lojek (eds.) Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám Plzeň: Západočeská univerzita, 2019, 431 s. ISBN 978-80-261-0936-5

Šimíčková Krůsová, Marcela
Tomáš Dvořák (ed.) a kol. Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám Plzeň: Západočeská univerzita, 2019, 383 s. ISBN 978-80-261-0882-5

Manik, Rudolf
Jakub Šlouf, Daniela Němečková a kol. Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) Retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Praha: 2020, 535 s. ISBN 978-80-200-3070-2

Pauly, Jan
Několik zamyšlení nad smluvním právem ve sportu

Contract law in sport industry certainly deserves increased attention. It is a very frequent subject of not only academic but also social discourse, which, however, sometimes encounters on a barrier of ignorance of some basic contours of this branch. In this context, the author...

Lacko, Miloš
Princip zmluvnosti v dochodkovom systéme Slovenskej republiky

Reforma dôchodkového systému SR uskutočnená v rokoch 2003 až 2005 zavedením princípu zmluvnosti výrazne zmenila charakter sociálnopoisťovacích právnych vzťahov v dôchodkovej oblasti. V právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia a dopinkového dôchodkového sporenia výrazne prevažuje dispozitívnosť nad verejnop...

Dostalík, Petr , Kočnar, Šimon
Římsko-právní kořeny kodexu kanonického práva (CIC 1983)

The article deals with the influence of Roman law on the canon law, as it is regulated in CIC 1983. The principle of ecclesia semper vivit lege Romana, according to the author of the article, is a proclamation rather than an expression of the current state. It e...

Dabrowski, Karol
Diskuse o deglomeraci v Polsku

The demographic and climate changesinfluence the public administration. Excessive expansion of the bureaucracy and concentration of offices and bureaus in the capital cityleads to the weakening of other cities, especially in the province. People, capital and investments are located in the ce...

Laciak, Ondrej
Právo na spravodlivý proces v trestnom konaní

The fair trial and its proper realization belong without any doubts to the symptoms of the functioning rule of law state. As well as a right to fair trial in the criminal proceedings which is considered as one of the fundamental principles of the criminal proceedings....

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 9 z 9