Název: Péče řádného hospodáře
Další názvy: Due managerial care
Autoři: Vondrák, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Burešová Kateřina, JUDr. Ph.D.
Oponent: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48437
Klíčová slova: péče řádného hospodáře;povinnost péče;povinnost loajality;pravidlo podnikatelského úsudku;náležitá péče;člen statutárního orgánu
Klíčová slova v dalším jazyce: due managerial care;duty of care;duty of loyalty;business judgment rule;appropriate care;member of the statutory organ
Abstrakt: Autor v této diplomové práci pojednává o institutu povinnosti péče řádného hospodáře a pravidlu podnikatelského úsudku. Dále se věnuje možným důsledkům porušení povinnosti péče řádného hospodáře jak v soukromoprávní, tak i v trestněprávní úpravě. V neposlední řadě pojednává o britské úpravě povinnosti péče řádného hospodáře a provádí komparaci české a britské právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: In this diploma thesis, the author discusses the institute of the duty of due managerial care and the business judgment rule. He also discusses the possible consequences of a breach of the duty of due managerial care in both civil and criminal law. Last but not least, it discusses the british regulation of the duty of care and compares the czech and british legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Stanislav_Vondrak.pdfPlný text práce963,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrak-2.pdfPosudek oponenta práce395,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrak-1.pdfPosudek vedoucího práce424,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrak Stanislav.pdfPrůběh obhajoby práce238,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/48437

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.