Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBurešová Kateřina, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorVondrák, Stanislav
dc.contributor.refereeDvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-5-17
dc.date.accessioned2022-06-20T10:22:11Z-
dc.date.available2021-2-1
dc.date.available2022-06-20T10:22:11Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-3-30
dc.identifier88875
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48437-
dc.description.abstractAutor v této diplomové práci pojednává o institutu povinnosti péče řádného hospodáře a pravidlu podnikatelského úsudku. Dále se věnuje možným důsledkům porušení povinnosti péče řádného hospodáře jak v soukromoprávní, tak i v trestněprávní úpravě. V neposlední řadě pojednává o britské úpravě povinnosti péče řádného hospodáře a provádí komparaci české a britské právní úpravy.cs
dc.format57 s. (99 479)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpéče řádného hospodářecs
dc.subjectpovinnost péčecs
dc.subjectpovinnost loajalitycs
dc.subjectpravidlo podnikatelského úsudkucs
dc.subjectnáležitá péčecs
dc.subjectčlen statutárního orgánucs
dc.titlePéče řádného hospodářecs
dc.title.alternativeDue managerial careen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedIn this diploma thesis, the author discusses the institute of the duty of due managerial care and the business judgment rule. He also discusses the possible consequences of a breach of the duty of due managerial care in both civil and criminal law. Last but not least, it discusses the british regulation of the duty of care and compares the czech and british legislation.en
dc.subject.translateddue managerial careen
dc.subject.translatedduty of careen
dc.subject.translatedduty of loyaltyen
dc.subject.translatedbusiness judgment ruleen
dc.subject.translatedappropriate careen
dc.subject.translatedmember of the statutory organen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Stanislav_Vondrak.pdfPlný text práce963,85 kBAdobe PDFView/Open
Vondrak-2.pdfPosudek oponenta práce395,33 kBAdobe PDFView/Open
Vondrak-1.pdfPosudek vedoucího práce424,47 kBAdobe PDFView/Open
Vondrak Stanislav.pdfPrůběh obhajoby práce238,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.