Title: Péče řádného hospodáře
Other Titles: Due managerial care
Authors: Vondrák, Stanislav
Advisor: Burešová Kateřina, JUDr. Ph.D.
Referee: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48437
Keywords: péče řádného hospodáře;povinnost péče;povinnost loajality;pravidlo podnikatelského úsudku;náležitá péče;člen statutárního orgánu
Keywords in different language: due managerial care;duty of care;duty of loyalty;business judgment rule;appropriate care;member of the statutory organ
Abstract: Autor v této diplomové práci pojednává o institutu povinnosti péče řádného hospodáře a pravidlu podnikatelského úsudku. Dále se věnuje možným důsledkům porušení povinnosti péče řádného hospodáře jak v soukromoprávní, tak i v trestněprávní úpravě. V neposlední řadě pojednává o britské úpravě povinnosti péče řádného hospodáře a provádí komparaci české a britské právní úpravy.
Abstract in different language: In this diploma thesis, the author discusses the institute of the duty of due managerial care and the business judgment rule. He also discusses the possible consequences of a breach of the duty of due managerial care in both civil and criminal law. Last but not least, it discusses the british regulation of the duty of care and compares the czech and british legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Stanislav_Vondrak.pdfPlný text práce963,85 kBAdobe PDFView/Open
Vondrak-2.pdfPosudek oponenta práce395,33 kBAdobe PDFView/Open
Vondrak-1.pdfPosudek vedoucího práce424,47 kBAdobe PDFView/Open
Vondrak Stanislav.pdfPrůběh obhajoby práce238,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.