Title: První intifáda
Other Titles: First intifada
Authors: Žižková, Kateřina
Advisor: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49896
Keywords: první intifáda;palestina;pásmo gazy;západní břeh;izrael;hamás;palestinský islámský džihád;organizace pro osvobození palestiny
Keywords in different language: first intifada;palestine;gaza;west bank;israel;hamas;palestinian islamic jihad;palestine liberation organization
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je přiblížit události první intifády z pohledu Palestinců, který je založený na rozhovorech s 18 respondenty z různých společenských vrstev, různého postavení i věku. Práce chce ukázat, jak jednotlivé konkrétní události formovaly identitu Palestinců jako celku i jako jednotlivců. Sekundárním cílem práce je přiblížit důvody, které vedly ke všelidovému povstání, různé roviny a dopady intifády a přiblížit tak dění v Palestině v letech 1987-1993.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to present the events of the first palestinian intifada from the perspective of Palestinians, based on interviews with 18 respondents from different social classes, different positions and age. The work wants to show how individual specific events shaped the identity of the Palestinians as a whole and as individuals. The secondary aim of the work is to bring the reasons that led to the popular uprising, various levels and the impacts of the intifades and thus bring the events in Palestine in 1987-1993.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Katerina Zizkova.pdfPlný text práce649,59 kBAdobe PDFView/Open
K. Zizkova V..PDFPosudek vedoucího práce171,55 kBAdobe PDFView/Open
K. Zizkova O..PDFPosudek oponenta práce391,13 kBAdobe PDFView/Open
K. Zizkova.PDFPrůběh obhajoby práce84,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.