Title: Vztah státu a judaismu v současném Izraeli
Other Titles: The Relationship Between Judaism and the Contemporary Israeli State
Authors: Alexeev, Ester
Advisor: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Referee: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52525
Keywords: stát izrael;židé;židovský stát;náboženství;sekularismus;židovská identita;demokracie
Keywords in different language: state of israel;jews;jewish state;religion;secularism;jewish identity;democracy
Abstract: Práce se zabývá vztahem náboženství a státu v současném Izraeli s cílem poukázat na historicko-kulturní a názorovou pluralitu věřících a sekulárních Židů žijících v Izraeli.
Abstract in different language: The thesis examines the relationship between religion and the state in contemporary Israel in order to highlight the historical, cultural and ideological plurality of religious and secular Jews living in Israel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ester Alexeev DP 27. 4. 2023.pdfPlný text práce613,7 kBAdobe PDFView/Open
Alexeev_posudek vedouciho prace.PDFPosudek vedoucího práce171,17 kBAdobe PDFView/Open
Alexeev_posudek oponentky.pdfPosudek oponenta práce212,89 kBAdobe PDFView/Open
Alexeev_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce50,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52525

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.