Title: Zdroje zemního plynu státu Izrael a jejich využití
Other Titles: Israel's natural gas resources and their use
Authors: Matala, Matouš
Advisor: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Referee: Tydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52527
Keywords: izrael;libanon;egypt;turecko;kypr;zemní plyn;těžba;naleziště;ložiska;energie;fosilní paliva;eu;námořní hranice;výlučná ekonomická zóna;plynovod;životní prostředí
Keywords in different language: israel;lebanon;egypt;turkey;cyprus;natural gas;deposits;energy;fossil fuels;eu;maritime border;exclusive economic zone;pipeline;environment
Abstract: Diplomová práce se zabývá dopady nálezů ložisek zemního plynu Izraelem ve východním Středomoří. Konkrétně transformací izraelského hospodářství v kontextu těžby zemního plynu jako strategické suroviny pro izraelskou energetickou soběstačnost. Cílem práce je poskytnout čtenáři informace o více než 20 letech těžby zemního plynu Izraelem, a jakou budoucnost představuje zemní plyn pro tento stát. Práce se zabývá dalšími důležitými zeměmi v regionu v rámci jejich vlivu na regionální geopolitiku a bezpečnost státu Izrael, a to konkrétně v oblasti Levantské pánve.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the impact of Israel's discoveries of natural gas deposits in the Eastern Mediterranean. Specifically, the transformation of the Israeli economy in the context of natural gas extraction as a strategic raw material for Israel's energy self-sufficiency. The aim of the work is to provide the reader with information about more than 20 years of natural gas extraction by Israel, and what kind of future natural gas represents for this state. The work deals with other important countries in the region in terms of their influence on regional geopolitics and the security of the State of Israel, specifically in the area of the Levant Basin.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdroje zemniho plynu statu Izrael a jejich vyuziti - Matous MATALA.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Matala_posudek vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce195,95 kBAdobe PDFView/Open
Matala_posudek oponentky.pdfPosudek oponenta práce217,12 kBAdobe PDFView/Open
Matala_prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce49,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.