Title: Dějiny lékařství Problematická místa dějepisného kurikula na regionálních zdravotnických SOŠ
Other Titles: History of medicine Problematic places in the historical curriculum at regional medical high schools
Authors: Suchá, Eliška
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Referee: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54005
Keywords: dějiny lékařství;analýza rvp pro střední zdravotnické školy;analýza švp szšvošz;hippokrates;lapbook;galenos;myšlenková mapa - mor;arabské středověké lékařství;křesťanské středověké lékařství;očkování;vznik moderních lékařských oborů v 19. století;penicilin
Keywords in different language: history of medicine;analysis of the national curriculum framework for secondary medical schools;analysis of the school educational program for secondary vocational health schools;hippocrates;lapbook;galen;mind map - plague;arabic medieval medicine;christian medieval medicine;vaccination;emergence of modern medical disciplines in the 19th century;penicillin
Abstract: Předmětem zkoumání této diplomové práce je utvoření vhodného didaktického materiálu pro výuku vybraných kapitol z dějin lékařství v rámci výuky dějepisu na středních zdravotnických školách. Tato práce obsahuje analýzu současné metodiky tvorby obsahu pro výuku dějepisu, a to konkrétně analýzu RVP SOV (pro odborné vzdělávání, v tomto případě zdravotnické lyceum) a ŠVP Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni, na jejímž základě vhodným způsobem navrhuje implementaci vybraných témat z dějin lékařství do hodin dějepisu.
Abstract in different language: The goal of this diploma thesis is the creation of approviate didactic material for teaching selected chapters from the history of medicine as part of history lessons in medical high schools. The material has been compiled based on a detailed analysis of both the state curriculum framework and school curriculum framework. This analysis appropriately proposes the integration of chosen chapters from the history of medicine into history teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sucha Eliska.pdfPlný text práce5,44 MBAdobe PDFView/Open
Sucha Eliska O.pdfPosudek oponenta práce235,77 kBAdobe PDFView/Open
Sucha Eliska V.pdfPosudek vedoucího práce264,3 kBAdobe PDFView/Open
Sucha Eliska P.pdfPrůběh obhajoby práce56,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.