Title: Politické důsledky válečných zločinů v syrské občanské válce
Authors: Hanzlová, Karolína
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54171
Keywords: sýrie;občanská válka;válečné zločiny;blízký východ;politika
Keywords in different language: syria;civil war;war crimes;middle east;politics
Abstract: Práce zaměřuje na to, jakým způsobem občanská válka ovlivnila postavení Sýrie a to jak v regionu, tak na mezinárodní politické scéně. Občanská válka samotná má mnoho aspektů a tato práce se soustředí na otázku válečných zločinů, k jejichž spáchání během války došlo. Cílem práce je v kontextu spáchaných válečných zločinů zjistit, jak se proměnilo vnímání Syrské arabské republiky ve světě, jakou roli zaujímá na současném Blízkém východě, a jaký dopad měly tyto zločiny na mezinárodní politické scéně.
Abstract in different language: This thesis is focused on the way, how syrian war has influenced the position of Syria in the region and in the international political system. Civil war has many aspects and this work is all around the issue of war crimes, that has been committed during the conflict. The goal of the thesis is to find out how the perception of Syria has changed in the world, regarding the war crimes, what is its position in current Middle East and what are consequences of these war crimes in the international political environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce756,09 kBAdobe PDFView/Open
Hanzlova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
Hanzlova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Hanzlova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce254,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.