Title: Pocit domova v životě ukrajinských uprchlíků
Other Titles: The feeling of home in the life of Ukrainian refugees
Authors: Mezhuev, Georgy
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54238
Keywords: uprchlíci;domov;pocit;smysly
Keywords in different language: refugees;home;feeling;senses
Abstract: Tato práce se zaměřuje na praktiky, které pomáhají ukrajinským uprchlíkům ve věku 15 až 18 vytvořit si v Plzni pocit domova, a analyzuje tyto praktiky v širším kontextu sociálních a politických podmínek. Studie vychází z rámce triadického souhvězdí domova (triadic constellation of home) a multisenzorického přístupu k antropologickému studiu domova. Na základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů autor dochází k závěru, že v životě ukrajinských teenagerů v Plzni existuje výrazná propast mezi pocitovou vazbou na ukrajinský domov a touhou vybudovat si nový domov v České republice, která není realizována i kvůli vnějším bariérám, jako je postoj české společnosti a státu k Ukrajincům. Tuto bariéru se ukrajinští teenageři snaží překonat ponořením se do virtuálního prostoru, což u nich nevytváří nové smyslové vazby, což budování nového pocitu domova ještě více komplikuje.
Abstract in different language: This paper focuses on the practices that help Ukrainian refugee teenagers create a feeling of home in Pilsen and analyzes these practices in the broader context of social and political conditions. The study is based on the triadic constellation of home framework and a multisensory approach to the anthropological study of home. Based on the analysis of semi-structured conversations, the author concludes that in the lives of Ukrainian adolescents in Pilsen there is a significant gap between the sensual attachments to the Ukrainian home and the desire to build a new home in the Czech Republic, which is not realized also due to external barriers such as the attitude of Czech society and the state towards Ukrainians. Ukrainian teenagers try to overcome this barrier by immersing themselves in virtual space, which does not create new sensual attachments for them, which makes building a new feeling of home even more complicated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pocit-domova-v-zivote-ukrajinskych-uprchliku_Mezhuev (7).pdfPlný text práce302,92 kBAdobe PDFView/Open
BP_posudek_vedouci_Mezujev.docPosudek vedoucího práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
MEZHUEV_oponent.pdfPosudek oponenta práce925,66 kBAdobe PDFView/Open
MEZHUEV_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce287,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.