Title: 1 proti 100 -- pravděpodobnost výhry
Other Titles: 1 vs 100 - win probability
Authors: Abrahamová, Martina
Advisor: Friesl, Michal
Referee: Pospíšil, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7150
Keywords: pravděpodobnost;jev;hra;odpověď;výhra;absorpce;Markovův řetězec;simulace
Keywords in different language: probability;event;game;answer;win;absorption;Markov chain;simulation
Abstract: Cílem této bakalářské práce je seznámit se s pravidly televizní soutěže 1 proti 100 a zkoumat pravděpodobnost, že hráč zvítězí. Pravděpodobnost bude zkoumána pomocí tří modelů výpočtu, a to modelu absorpčního stavu Markovského řetězce počtu soupeřů, modelu rozkladu podle délky hry a modelu první chybné odpovědi hráče. Dále bude vyšetřována závislost pravděpodobnosti výhry hráče ve hře na pravděpodobnosti jeho správné odpovědi a odpovědi soupěřů a provedena simulační studie.
Abstract in different language: This work explores the rules of a television game show ?1 proti 100? and analyses the probability of the contestant winning. The probability is analysed through three calculation models; the first looks at the overall number of contestants through the absorbing states of a Markov chain; the second is a division model utilising the length of the game as the dataset; and the third is a probabilistic analysis based on the first incorrect answer. These are followed by a comparative analysis of winning-probability based on the probability of the contestant?s correct answer and on the probability of the opponent's correct answers. A simulation study is conducted to support our calculations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce294,76 kBAdobe PDFView/Open
PV-Abrahamova.pdfPosudek vedoucího práce86,37 kBAdobe PDFView/Open
PO-Abrahamova.pdfPosudek oponenta práce236,58 kBAdobe PDFView/Open
O-Abrahamova.pdfPrůběh obhajoby práce35,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.