Title: Význam Konference OSN o životním prostředí a rozvoji z r. 1992 pro mezinárodní právo životního prostředí
Other Titles: The Importance of the United Nations Conference on Environment and Development, 1992 International Environmental Law
Authors: Král, Aleš
Advisor: Kopal, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8198
Keywords: právo životního prostředí;Agenda 21;trvale udržitelný rozvoj
Keywords in different language: enviromental law;Agenda 21;sustainable development
Abstract: Diplomová práce poskytuje komplexní pohled na mezinárodní právo životního prostředí. Zabývá se historickým vývojem práva životního prostředí až do současnosti. Nejprve vymezuje základní termíny a zabývá se nejdůležitějšími konferencemi o životním prostředí, Konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji z r. 1992, dokumenty na nich přijatými a významem konference pro mezinárodní právo životního prostředí.
Abstract in different language: Thesis provides a comprehensive view of international environmental law. It is concern with the historical development of environmental law to the present. Firstly, it defines the basic terms and discusses the most important conferences on the environment, United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the documents, which were accepted there and the importance Conference of international environmental law
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
130100164_1_nova-diplomka-1.pdfPlný text práce782,02 kBAdobe PDFView/Open
Kral-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce448,14 kBAdobe PDFView/Open
Kral - oponent.pdfPosudek oponenta práce898,7 kBAdobe PDFView/Open
Kral 1.pdfPrůběh obhajoby práce979,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.