Fakulta právnická / Faculty of Law

Zobrazit statistiky

Podkomunity

191 položek

Poslední příspěvky

Kotounová, Jana
Společné česko-slovenské zasedání kateder správního práva spojené s vědeckou konferencí – zpráva z konference

Vojčík, Peter
Kompendium občanského práva Svazek první – Obecná část. Rodinné právo Jan Pauly a kol., Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2024, 542 s. ISBN 978-80-261-1209-9

Prchalová, Jana
Právní úprava ochrany před invazními druhy rostlin a živočichů v ochraně přírody

The article is devoted to the current form of legal regulation of the spread of invasive geographically non-native species of wild animals and wild plants. It presents the regulation at the level of the European Union and the assessment of its application in the Cz...

Morávek, Jakub
Nabídková povinnost při odvolání a při vzdání se vedoucího pracovního místa

The paper is focused on the jurisprudence of the Supreme Court on the tender obligation in the event of dismissal and resignation of the executive position. The author critically evaluates the jurisprudence. It presupposes argumentatively supported conclusions and interpretation of le...

Kluknavská, Andrea
Marxov projekt beztriednej komunistickej spoločnosti a jeho kritika

Marxov projekt komunistickej a beztriednej spoločnosti, ktorý vychádza z ekonomického pohľadu na spoločnosť cez prizmu základne a nadstavby a jeho revolučnosť, patria i dnes k nevyčerpateľným zdrojom skúmania. Autorka vo svojom príspevku podrobuje vybrané problémy štátu a práva Marxovho diela&#x...