Title: Klášter Kladruby u Stříbra a jeho knihovny
Other Titles: The Monastery Kladruby u Stříbra and it´s librariers
Authors: Ambrosová, Martina
Advisor: Hečková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24719
Keywords: kladruby u stříbra;kladrubský klášter;klášterní knihovny;benediktini;benediktinské knihovny;windischgrätzové;windischgrätzká knihovna;dochované knihy kladrubského kláštera
Keywords in different language: kladruby near stribro;monastery of kladruby;monasteries libraries;benedictine;libraries of benedictine;windischgrätz;library of windischgrätz;preserved books monastery of kladruby
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o situaci bývalých klášterních knihoven, speciálně o historii knihovny benediktinského kláštera v Kladrubech u Stříbra. Mapuje obecnou historii kladrubského kláštera spolu s jeho archeologickými výzkumy, architektonickým vývojem a využití kláštera v současnosti. Stěžejní jsou uvedené poznatky o původní klášterní benediktinské knihovně zrušené za josefínských reforem a knihovně rodu Windischgrätzů, která nastoupila na její místo a dochovala se do dnešní doby. Své místo zde mají také informace o životě zdejších benediktinských mnichů a jejich řádu. Cíl diplomové práce byl splněn archivním výzkumem, kterým se podařilo objevit a popsat soupis knih z roku 1773 a badatelskou činností, při které byly prvně popsány a zveřejněny dochované knihy. U knihovny windischgrätzké byl splněn vlastní badatelskou činností a informacemi z literatury.
Abstract in different language: This Master´s thesis is about the situation of former monastic libraries, especially about the history of the library Benedictine monastery in Kladruby near Stribro. This thesis maps the general history of Kladruby along with its archaeological research, architectural development and today´s utilization of the monastery The most important are listed findings of the original benedictine monastery library which was cancelled during Josephine´s reforms and the library of the family Windischgrätz, which has replaced the original library and has been preserved until today. In addition, there is also information about the life of the local Benedictine monks and their order. The aim of the thesis was accomplished by archival research which managed to discover and describe the inventory books of 1773 and scholarly activities, during which were first described and published books preserved. About the library of Windischgrätz, the aim was accomplished by own scholarly activities together with information from the literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomovaprace.pdfPlný text práce35,3 MBAdobe PDFView/Open
ambrosova_heckova.pdfPosudek vedoucího práce722,71 kBAdobe PDFView/Open
ambrosova_demjancukova.pdfPosudek oponenta práce459,47 kBAdobe PDFView/Open
Ambrosova Martina.pdfPrůběh obhajoby práce68,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.