1654 položek
2487 položek
2441 položek
319 položek
1531 položek
OBD
4112 položek
11336 položek

Poslední příspěvky

Kočová, Denisa
Původci septických onemocnění u člověka

Švecová, Markéta
Otrava oxidem uhelnatým a methemoglobinémie – příčiny a využití laboratorních metod k jejich diagnostice a léčbě

Šmejkalová, Petra
Sledování vlivu chemoterapie na hematologické malignity v reálném čase

Brzáková, Adéla
Význam stanovení DFS-70 ve skupině antinukleárních protilátek (ANA)

Lošonská, Leona
Účinnost bakteriofágového lyzátu na kmeny Staphylococcus aureus