Title: An Analysis of the Beat Generation And Its Representatives
Other Titles: An Analysis of the Beat Generation And Its Representatives
Authors: Balcarová, Kateřina
Advisor: Kobylak Skyland Václav, Bc.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26725
Keywords: americká literatura;beat generation;beatnici;beat;beatnické ženy;jack kerouac;allen ginsberg;william burroughs;hippies;nová levice;rocková muzika;práva homosexuálů;feminismus;underground;václav hrabě
Keywords in different language: american literature;beat generation;beatniks;beat;beat women;jack kerouac;allen ginsberg;william burroughs;hippies;the new left;rock music;rights of homosexuals;feminism;uderground;václav hrabě
Abstract: Moje bakalářská práce je zaměřena na literární hnutí Beat Generation, které vzniklo ve Spojených státech po druhé světové válce v reakci na tehdejší společenské klima. Cílem této práce je analyzovat Beat Generation a její hlavní představitele se zaměřením na jejich vliv na společnost a kulturu v USA a porovnat ho s jejich vlivem na underground a Beatnické hnutí v bývalém Československu. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části je popis společenské a politické situace v 50. letech ve Spojených státech, základní charakteristika hnutí Beat Generation, vysvětlení slova "Beat" v tomto kontextu, představení nejdůležitějších autorů a nakonec souhrn oblastí jejich vlivu. Praktickou část tvoří analýza rozhovoru s novinářem, překladatelem a expertem na Beat Generation Josefem Rauvolfem. Cílem rozhovoru bylo srovnat jeho profesní a osobní názory na toto téma s odbornou literaturou a ostatními zdroji, se kterými jsem pracovala. Touto prací jsem chtěla poukázat na to, že beatnici ovlivnili skutečně širokou škálu oblastí a jejich odkaz je patrný i dnes.
Abstract in different language: My bachelor's thesis is aimed at the literary movement called the Beat Generation which emerged after the Second World War in the USA in reaction to social situation at that time. The aim of this thesis is to analyze the Beat Generation and its representatives focusing on their impact on society and culture in the USA and compare it with their influence on the underground and the Beat movement in former Czechoslovakia. My thesis is divided into two sections - theoretical and practical. At the beginning of the theoretical section there is a description of the 1950s in the USA, basic characteristics of the Beat Generation, explanation of the word "Beat" in this context, introduction of its main representatives and finally a summary of their spheres of influence. In the practical section there is an analysis of an interview with Josef Rauvolf who is journalist, translator and expert on the Beat Generation. The aim of the interview was to compare his professional and personal viewpoint concerning this issue with the technical literature and other resources. With this thesis I wanted to point out that the spheres of influence of the Beat Generation were considerably broad and their legacy is noticeable until these days in many fields.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balcarova BP.pdfPlný text práce262,19 kBAdobe PDFView/Open
Balcarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce492,36 kBAdobe PDFView/Open
Balcarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce571,74 kBAdobe PDFView/Open
Balcarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce235,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26725

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.