Název: Webová aplikace pro pořádání závodů v orientačním běhu
Další názvy: Web Application for Organizing Orienteering Races
Autoři: Palcút, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hercig Tomáš, Ing.
Oponent: Nykl Michal, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27719
Klíčová slova: webová aplikace;java;framework spring;orientační běh;správa závodu
Klíčová slova v dalším jazyce: web application;java;framework spring;orienteering;race management
Abstrakt: Předmětem mé bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro pořádání závodů v orientačním běhu umožňující registraci uživatelů, vytváření závodů, registraci uživatelů do závodu, spravování seznamu týmů včetně účastníků a následné vyhodnocení zadaných výsledků podle zvolených kritérií. Kapitola 2 se zabývá popisem webových frameworků jazyka Java. Kapitola 3 popisuje moduly Springu a důvody proč byl tento framework vybrán pro implementaci. Kapitola 4 obsahuje použité technologie. Kapitola 5 popisuje funkcionality webu a databázi. Kapitola 6 popisuje tvorbu aplikace ve frameworku Spring, strukturu projektu a vybrané části kódu. Kapitola 7 obsahuje simulaci závodu, zátěžový test aplikace, zkoušku kompatibility webových prohlížečů a Selenium testy.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this bachelor thesis is the creation of a web application for organizing orienteering races including user registration, creation of races, registration of users to races, management of teams and contestants, and results evaluation based on selected criteria. Section 2 deals with the description of Java web frameworks. Section 3 describes the Spring modules and the reasons why this framework was chosen for implementation. Section 4 includes used technologies. The Section 5 describes the funcionalities of the website and database. Section 6 describes the creation of the application in the framework Spring, the structure of the project and selected sections of the code. Section 7 includes race simulation, stress test, web browsers compatibility, and Selenium tests.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0428P-posudek.pdfPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0428P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce449,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0428P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce180,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27719

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.