Title: Webová aplikace pro pořádání závodů v orientačním běhu
Other Titles: Web Application for Organizing Orienteering Races
Authors: Palcút, Jan
Advisor: Hercig Tomáš, Ing.
Referee: Nykl Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27719
Keywords: webová aplikace;java;framework spring;orientační běh;správa závodu
Keywords in different language: web application;java;framework spring;orienteering;race management
Abstract: Předmětem mé bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro pořádání závodů v orientačním běhu umožňující registraci uživatelů, vytváření závodů, registraci uživatelů do závodu, spravování seznamu týmů včetně účastníků a následné vyhodnocení zadaných výsledků podle zvolených kritérií. Kapitola 2 se zabývá popisem webových frameworků jazyka Java. Kapitola 3 popisuje moduly Springu a důvody proč byl tento framework vybrán pro implementaci. Kapitola 4 obsahuje použité technologie. Kapitola 5 popisuje funkcionality webu a databázi. Kapitola 6 popisuje tvorbu aplikace ve frameworku Spring, strukturu projektu a vybrané části kódu. Kapitola 7 obsahuje simulaci závodu, zátěžový test aplikace, zkoušku kompatibility webových prohlížečů a Selenium testy.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is the creation of a web application for organizing orienteering races including user registration, creation of races, registration of users to races, management of teams and contestants, and results evaluation based on selected criteria. Section 2 deals with the description of Java web frameworks. Section 3 describes the Spring modules and the reasons why this framework was chosen for implementation. Section 4 includes used technologies. The Section 5 describes the funcionalities of the website and database. Section 6 describes the creation of the application in the framework Spring, the structure of the project and selected sections of the code. Section 7 includes race simulation, stress test, web browsers compatibility, and Selenium tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
A14B0428P-posudek.pdfPosudek oponenta práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
A14B0428P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce449,34 kBAdobe PDFView/Open
A14B0428P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce180,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27719

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.