Název: Zabezpečené zpracování medicínských obrazových dat
Další názvy: Security analysis in area of electronic exchange of information about patients
Autoři: Malát, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Klečková Jana, Doc. Dr. Ing.
Oponent: Lobaz Petr, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27721
Klíčová slova: tesseract-ocr;anonymizace dat;obrazová data;dicom
Klíčová slova v dalším jazyce: tesseract-ocr;data anonymization;image data;dicom
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na problém bezpečnosti v oblasti zpracování medicínských obrazových dat. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na právní předpisy a zákony pro práci s citlivými údaji o pacientech a seznamuje s nejpoužívanějším standardem pro obrazové soubory, kterým je DICOM. Dále je provedena analýza dostupných metod anonymizace obrazových dat a navržení algoritmu, jenž zlepšuje proces anonymizace. Praktická část je zaměřena na implementaci navrženého algoritmu pro anonymizaci obrazové části medicínských dat. Program je vyvíjen v programovacím jazyce Java a na operačním systému LINUX UBUNTU 14.04LTS.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor's thesis is focused on the problem of security in the processing of medical image data. The theoretical part of bachelor thesis is focused on legal regulations and laws for handling private data about patients and presents the most widely used standard for image files, which is DICOM. There is also analysis of available methods for anonymizing image data and the proposed algorithm that improves the process of anonymization. The practical part is focused on the implementation of algorithm for anonymizing image part of medical data. The program is developed in programming language Java and I operates on system Linux Ubuntu 14.04LTS.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jaroslav_Malat.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0337P-posudek.pdfPosudek oponenta práce1,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0337P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce574,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0337P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce270,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27721

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.