Název: Vývoj syrsko-libanonských politických vztahů po roce 2011
Další názvy: The Evolution of Syrian-Lebanese political relations after 2011
Autoři: Morgensternová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Oponent: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48331
Klíčová slova: libanon;sýrie;hizbulláh;harírí;politika;uprchlíci
Klíčová slova v dalším jazyce: lebanon;syria;hezbollah;hariri;politics;refugees
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá dopady syrského konfliktu po politickou stabilitu Libanonu. Cílem práce je zjistit, do jaké míry měl konflikt v Sýrii, a s ním související přítomnost syrských uprchlíků a zapojení Hizbulláhu do konfliktu vliv na politickou situaci země. Dílčí otázkou také je, jak se k syrské otázce postavily dva hlavní libanonské politické tábory - Aliance 8. března a 14. března.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with the impacts of the Syrian conflict on the political stability of Lebanon. The aim of thesis is to find out to what extent the conflict in Syria and the related presence of Syrian refugees and the involvement of Hezbollah in the conflict had impact on country´s political situation. Another sub-question is how the brawe the main Lebanese political Alliances - 8 March Alliance and 14 March Alliance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Morgensternova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Morgensternova.PDFPrůběh obhajoby práce74,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Morgensternova V.PDFPosudek vedoucího práce251,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Morgensternova O.PDFPosudek oponenta práce189,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/48331

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.