Title: Vývoj syrsko-libanonských politických vztahů po roce 2011
Other Titles: The Evolution of Syrian-Lebanese political relations after 2011
Authors: Morgensternová, Lenka
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48331
Keywords: libanon;sýrie;hizbulláh;harírí;politika;uprchlíci
Keywords in different language: lebanon;syria;hezbollah;hariri;politics;refugees
Abstract: Diplomová práce se zabývá dopady syrského konfliktu po politickou stabilitu Libanonu. Cílem práce je zjistit, do jaké míry měl konflikt v Sýrii, a s ním související přítomnost syrských uprchlíků a zapojení Hizbulláhu do konfliktu vliv na politickou situaci země. Dílčí otázkou také je, jak se k syrské otázce postavily dva hlavní libanonské politické tábory - Aliance 8. března a 14. března.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with the impacts of the Syrian conflict on the political stability of Lebanon. The aim of thesis is to find out to what extent the conflict in Syria and the related presence of Syrian refugees and the involvement of Hezbollah in the conflict had impact on country´s political situation. Another sub-question is how the brawe the main Lebanese political Alliances - 8 March Alliance and 14 March Alliance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Morgensternova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Morgensternova.PDFPrůběh obhajoby práce74,36 kBAdobe PDFView/Open
Morgensternova V.PDFPosudek vedoucího práce251,42 kBAdobe PDFView/Open
Morgensternova O.PDFPosudek oponenta práce189,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.