Název: Online výuka vysokoškolských studentů práv během lockdownu a jejich návrat k prezenční výuce
Další názvy: Online learning among university law students during the lockdown and their return to full-time teaching
Autoři: Máchová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52488
Klíčová slova: distanční výuka;e-learning;motivace;online výuka;prezenční výuka;podvodné chování;společenské vztahy;studenti práv;zču
Klíčová slova v dalším jazyce: distance learning;e-learning;motivation;online teaching;face-to-face teaching;deceptive behaviour;social relations;law students;zču
Abstrakt: Tento text je prací na téma distančního vyučování na Právnické fakultě v Plzni a zabývá se změnami, které se objevili po distančním vyučování v prezenční výuce, podvodným chováním v tomto období a zkušenostmi studentů. Rozebírány jsou motivace ke studiu, význam podvodu, sankce za podvody, společenské vtahy a jejich významnost. Práce je doplněna o názory studentů o možnosti budoucí technologické modernizace a jejich nápady, jak by jim technologie pomohli při studiu.
Abstrakt v dalším jazyce: This text is a work on the topic of distance teaching at the Faculty of Law in Pilsen and deals with the changes that occurred after distance teaching in full-time teaching, fraudulent behaviour during this period and the experiences of students. Motivations for studying, the meaning of cheating, sanctions for cheating, and social pulls are discussed. The paper is supplemented with students' views on the possibility of future technological upgrading and their ideas on how technology would help them in their studies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace- Machova.pdfPlný text práce563,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
formular-k-hodnoceni-diplomove-prace-posudek-vedouci PM.pdfPosudek vedoucího práce118,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalvas_DP_op_Machova.pdfPosudek oponenta práce281,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MACHOVA.PDFPrůběh obhajoby práce51,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/52488

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.