Title: Online výuka vysokoškolských studentů práv během lockdownu a jejich návrat k prezenční výuce
Other Titles: Online learning among university law students during the lockdown and their return to full-time teaching
Authors: Máchová, Pavlína
Advisor: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52488
Keywords: distanční výuka;e-learning;motivace;online výuka;prezenční výuka;podvodné chování;společenské vztahy;studenti práv;zču
Keywords in different language: distance learning;e-learning;motivation;online teaching;face-to-face teaching;deceptive behaviour;social relations;law students;zču
Abstract: Tento text je prací na téma distančního vyučování na Právnické fakultě v Plzni a zabývá se změnami, které se objevili po distančním vyučování v prezenční výuce, podvodným chováním v tomto období a zkušenostmi studentů. Rozebírány jsou motivace ke studiu, význam podvodu, sankce za podvody, společenské vtahy a jejich významnost. Práce je doplněna o názory studentů o možnosti budoucí technologické modernizace a jejich nápady, jak by jim technologie pomohli při studiu.
Abstract in different language: This text is a work on the topic of distance teaching at the Faculty of Law in Pilsen and deals with the changes that occurred after distance teaching in full-time teaching, fraudulent behaviour during this period and the experiences of students. Motivations for studying, the meaning of cheating, sanctions for cheating, and social pulls are discussed. The paper is supplemented with students' views on the possibility of future technological upgrading and their ideas on how technology would help them in their studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Machova.pdfPlný text práce563,15 kBAdobe PDFView/Open
formular-k-hodnoceni-diplomove-prace-posudek-vedouci PM.pdfPosudek vedoucího práce118,07 kBAdobe PDFView/Open
Kalvas_DP_op_Machova.pdfPosudek oponenta práce281,17 kBAdobe PDFView/Open
MACHOVA.PDFPrůběh obhajoby práce51,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.