Fakulta filozofická / Faculty of Philosophy and Art

Podkomunity


Recent Submissions

Lacina, Martin
Památková obnova hradu Litice (okr. Ústí nad Orlicí) v letech 1920–1941

Vích, David , Skalický, Zdeněk , Šmejdíř, Jan
Archeologický výzkum hradního paláce v Brandýse nad Orlicí v letech 2017–2020

Drnovský, Pavel
Vyhodnocení kolekce nálezů z hradu Pustohradu u Hořic v Podkrkonoší. Příspěvek k problematice doby provozu sídla a jeho sídelním souvislostem

The study deals with an aristocratic residence located near the village of Lhota Svatogothardská near Hořice in the Podkrkonoší region. The original name of the castle is unknown and is referred to by its folk name – Pustohrad. In the past, undocumented excava&#x...

Sýkora, Milan
Slovo úvodem

Novák, Jan
Jak jsem se stal sebevědomým ateistou