Název: Poslech nonartificiální hudby na 2. stupni základní školy
Další názvy: Nonartificial listening to music on the 2nd primary school
Autoři: Pilný, Josef
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Kuhn, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13988
Klíčová slova: nonartificiální hudba;jazz;pop;rock;modelová příprava
Klíčová slova v dalším jazyce: nonartificial music;jazz;pop;rock;model preparation
Abstrakt: První kapitola se zabývá vývojem nonartificiální hudby od zrodu až po současnost, žánrům a hlavním znakům. V další kapitole se diplomová práce zabývá nonartificiální hudbou na 2. stupni základních škol, zařazení v kurikulárních dokumentech, poslechovými ukázkami v Hudební výchově pro 8. a 9. ročník, průzkumem výuky nonartificiální hudby u učitelů. Poslední kapitola se věnuje návrhu dvou modelových příprav a využití v pedagogické praxi. Diplomová práce slouží jako přehled vývoje a práce s nonartificiální hudbou pro současné a budoucí učitele hudební výchovy.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is the first chapter discusses the evolution of jazz and popular music. The next chapter deals with this music on the second stage of basic education, its inclusion in the curriculum, listening examples, research teaching. The last chapter is dedicated to two jejch model preparation and use in practice. These laws serve as an overview of current and future music teachers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
josef pilny - diplomova prace pdf.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pilny_hodnoceni_vedouciho_DP_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce737,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pilny_posudek_oponenta_DP_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce501,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_Pilny.pdfPrůběh obhajoby práce144,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13988

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.