Title: Poslech nonartificiální hudby na 2. stupni základní školy
Other Titles: Nonartificial listening to music on the 2nd primary school
Authors: Pilný, Josef
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Kuhn, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13988
Keywords: nonartificiální hudba;jazz;pop;rock;modelová příprava
Keywords in different language: nonartificial music;jazz;pop;rock;model preparation
Abstract: První kapitola se zabývá vývojem nonartificiální hudby od zrodu až po současnost, žánrům a hlavním znakům. V další kapitole se diplomová práce zabývá nonartificiální hudbou na 2. stupni základních škol, zařazení v kurikulárních dokumentech, poslechovými ukázkami v Hudební výchově pro 8. a 9. ročník, průzkumem výuky nonartificiální hudby u učitelů. Poslední kapitola se věnuje návrhu dvou modelových příprav a využití v pedagogické praxi. Diplomová práce slouží jako přehled vývoje a práce s nonartificiální hudbou pro současné a budoucí učitele hudební výchovy.
Abstract in different language: This work is the first chapter discusses the evolution of jazz and popular music. The next chapter deals with this music on the second stage of basic education, its inclusion in the curriculum, listening examples, research teaching. The last chapter is dedicated to two jejch model preparation and use in practice. These laws serve as an overview of current and future music teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
josef pilny - diplomova prace pdf.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
Pilny_hodnoceni_vedouciho_DP_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce737,36 kBAdobe PDFView/Open
Pilny_posudek_oponenta_DP_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce501,57 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_Pilny.pdfPrůběh obhajoby práce144,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.