Název: Koncept mimésis a problematizace skutečnosti v literární teorii
Další názvy: Mimetic concept and the problem of reality in Literary Theory
Autoři: Balcarová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Oponent: Doubravová Jarmila, Prof. PhDr. CSc.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38191
Klíčová slova: mimesis;erich auerbach;anthony nuttall;stephen greenblatt;nový historismus;lubomír doležel;teorie fikčních světů;roland barthes;na cestě;jack kerouac;beat generation.
Klíčová slova v dalším jazyce: mimesis;erich auerbach;anthony nuttall;stephen greenblatt;new historicism;lubomír doležel;the theory of fictional worlds;roland barthes;on the road;jack kerouac;beat generation.
Abstrakt: Ústředním tématem této diplomové práce je koncept mimesis. I přes to, že se jedná o koncept klasický, je jeho použití v interpretační praxi tématem velmi živě diskutovaným a stále aktuálním. Cílem této diplomové práce je pomocí analýzy provedené na románu Na cestě od Jacka Kerouaca dokázat, že mimesis může být funkčním interpretačním aparátem napomáhajícím pochopení daného literárního díla v širších souvislostech.
Abstrakt v dalším jazyce: The central theme of this thesis is the concept of mimesis. Despite the fact that it is a classic concept, its use in interpretation practice is very vividly discussed and still up to date. The aim of this diploma thesis is to prove by means of an analysis on the novel On the Road by Jack Kerouac that mimesis can be a functional interpretative apparatus helping to understand the given literary work in a broader context.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Balcarova.pdfPlný text práce394,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balcarova_1.pdfPosudek vedoucího práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balcarova_2.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
balcarova_O.pdfPrůběh obhajoby práce380,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/38191

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.